WIZYTA PRZYJAŹNI

WIZYTA PRZYJAŹNI

WIZYTA PRZYJAŹNI

Doniosłym i miłym wydarzeniem była wizyta w warszawskiej siedzibie TPPCh przy ul. Bugaj 14 Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Chińskiej Republiki Ludowej w Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Xu Jiana i Pierwszego Sekretarza Ambasady ChRL, Pana Yao Dongye. Dostojni goście zostali serdecznie przyjęci przez przedstawicieli Zarządu Głównego i działaczy Towarzystwa. W rozmowie Prezes ZG TPPCh, dr Zdzisław Góralczyk, przedstawił historię Towarzystwa oraz omówił jego bieżącą działalność. Odnosząc się do wypowiedzi Z. Góralczyka ambasador wysoko ocenił rolę TPPCh w krzewieniu przyjaźni polsko – chińskiej. Wyraził też uznanie dla członków TPPCh, iż pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej Towarzystwa sprawili oni, iż Towarzystwo nadal trwa i prowadzi swoją działalność poprzez 12 oddziałów wojewódzkich i terenowych.

Ambasador stwierdził, iż od początku swojej misji w Polsce interesuje się działalnością TPPCh, m.in. w roku 2012 uczestniczył w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym całej organizacji, oraz zorganizowanym przez Przewodniczącą Oddziału Warszawskiego TPPCh , Panią Agnieszkę Wu - Skawińską pokazie filmów chińskich. W pokazie tym uczestniczyła również Radca ds. Kultury, Pani Wu Guang oraz inni przedstawiciele Wydziału Kultury Ambasady ChRL. Ambasador wyraził również przekonanie, iż stosunki polsko – chińskie zwłaszcza po wizycie Prezydenta RP, Pana Bronisława Komorowskiego, w ChRL i ustanowieniu współpracy na zasadach partnerstwa strategicznego będą układać się coraz pomyślniej.

Ambasador pokreślił, że w zakresie współpracy polsko - chińskiej TPPCh może liczyć na wsparcie ambasady. Potwierdzeniem tych słów było przekazanie po spotkaniu Towarzystwu przez Ambasadę sprzętu komputerowego, telewizora i aparatu telefonicznego. W trakcie rozmowy ambasador interesował się również losami przybyłych po II wojnie światowej do Polski z Chin Polaków – Harbińczyków. Na zakończenie wizyty członek ZG TPPCh, Pan Jacek Magnuszewski, zademonstrował gościom nową, aktualnie rozbudowywana stronę internetową Towarzystwa. Strona została oceniona przez gości bardzo pozytywnie

Opracował Sekretarz Generalny TPPCH dr Adam Paweł Olechowski