GOŚCILIŚMY CHIŃSKIEGO WICEMINSTRA

GOŚCILIŚMY CHIŃSKIEGO WICEMINSTRA

Dnia 30 czerwca 2015 roku zostaliśmy zaszczyceni wizytą Wiceprzewodniczącego Chińskiego Ludowego Stowarzyszenia Przyjaźni z Krajami Zagranicznymi ( w randze wiceministra), Song Jingwu. Wśród osób towarzyszących Ministrowi Song był także dyrektor departamentu Europy CLSPzKZ, Kang Jingyuan. Dostojnych gości przyjęli w warszawskiej siedzibie TPPCh przy ul. Bugaj 14 Honorowy Prezes TPPCh, dr Zdzisław Góralczyk, wiceprezes Oddziału Warszawskiego TPPCh Pian Xü, członek prezydium Zarządu Głównego TPPCh, Przemysław Worek, oraz Sekretarz Generalny ZG TPPCh, dr Adam Paweł Olechowski. 

W trakcie rozmowy poruszono temat wzajemnej współpracy obu stowarzyszeń, oraz wymiany delegacji. Minister Song powiedział, iż CLSPzKZ zainteresowane jest organizowaniem za granicą wystaw promujących chińską kulturę i gotowe jest w tym zakresie na szeroką współpracę z TPPCh. W dalszej rozmowie poruszono również kwestię współpracy gospodarczej Chin z państwami Europy Środkowo – Wschodniej. Rozmówcy byli zgodni, iż współpracy tej musi towarzyszyć wymiana kulturalna, oraz kontakty między społeczeństwami chińskim i polskim.

Adam Paweł Olechowski